PhDr. Ivona Šporcrová

AMBULANCE KLINICKÉ PSYCHOLOGIE

Ordinační doba

Pondělí 08:00 - 14:00
Úterý 11:00 - 18:00
Středa 08:00 - 14:00
Čtvrtek 11:00 - 18:00
Pátek 08:00 - 12:00

Kontakt

Ambulance klinické psychologie

PhDr. Ivona Šporcrová

U pošty 14

625 00 Brno


Poskytované služby

Psychodiagnostika

jinými slovy psychologické vyšetření – slouží jako podklad pro porozumění potížím nebo úskalím pacienta/klienta. Obvykle sestává z rozhovoru, práce s různými testovými metodami (=testovou baterií), jejich vyhodnocení, příp. sepsání odborného psychologického nálezu. Obvyklá doba psychologického vyšetření je 4-8 hodin; je možné ho rozložit do několika samostatných návštěv.

Psychoterapie

je forma psychologické léčby (avšak bez použití léků). Jedná se o dlouhodobější proces, kterým se snažíme společně s pacientem/klientem ovlivnit jeho potíže (tj. porozumět jim, zmírnit je či odstranit, event. se jim přizpůsobit) – zkrátka tak, aby byl schopen žít lépe a kvalitněji. V případě systematické psychoterapeutické práce je frekvence návštěv přibližně 1x týdně po dobu několika týdnů či měsíců, ve specifických případech i déle. Obvyklá doba jednoho terapeutického sezení je 50-60 minut při práci s jedním pacientem/klientem; v případě více osob se jedná až o 90minutový interval.

Psychologické poradenství

spočívá v pomoci pacientovi/klientovi tehdy, když přichází s jasně daným problémem, ve kterém se chce zorientovat a najít event. možná řešení. Často se jedná o jednu či několik návštěv, bez hlubší cesty ke kořenům problému.

Zaměření ambulance

Vzhledem k vysokému procentu souvislostí mezi tělesným a duševním zdravím populace je hlavním zaměřením ambulance oblast psychosomatiky.

Výchozí teze:

1. Tělesné onemocnění nebo omezení se nutně musí podílet na psychickém prožívání člověka (např. změna tělesného zdraví – nemoc, poúrazový stav apod.).

2. Některé duševní poruchy se naopak projevují v tělesném stavu jedince (např. deprese a neurotické poruchy, vegetativní dysfunkce, poruchy spánku, poruchy příjmu potravy apod.).

psycholog, psycholožka, psychologie, deprese, Brno, hypnoza, hypnóza, hypnotický, hypnoterapie, klinický psycholog, pacient, psychologické vyšetření, psychologická léčba, terapie, terapeutické sezení, duševní zdraví, psychosomatika, deprese, neurotické poruchy, vegetativní dysfunkce, poruchy spánku, poruchy příjmu potravy, depresivní, ambulance, klinická psychologie, terapeutická hodina, psychoterapie